შენგელია ნოდარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ბიბლიოგრაფია: http://science.org.ge/old/Election%202013/Nodar%20Shengelia.pdf

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ნოდარ შენგელია - თურქი ისტროიკოსის მუსტაფა ნაყიმას ცნობები გიორგი სააკაძის შესახებ 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი
1960 ნოდარ შენგელია - ოსმალური გადასახადები და ვალდებულებანი "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის" მიხედვით 1960 - თსუ შრომები - ტ.91 ტექსტი
1963 ნოდარ შენგელია, სერგი ჯიქია - ოსმალეთთან სოლომონ მეორის ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი 1963-3 - მაცნე ტექსტი
1968 ნოდარ შენგელია - ოსმალო ისტორიკოსის მუნეჯიმ-ბაშის ცნობები ლალა მუსტაფა ფაშას ამიერკავკასიის ქვეყნებში ლაშქრობის შესახებ 1968 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი II -
1971 ნოდარ შენგელია - ოსმალო ისტორიკოსის აჰმედ ვასიფის ცნობები საქართველოს შესახებ 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1974 ნოდარ შენგელია - XV-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები 1974 - შენგელია ნოდარ - საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები -
1975 ნოდარ შენგელია - იბნ ბიბი ალა ად-დინ ქეიყობადის საქართველოში ლაშქრობის შესახებ 1975-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ნოდარ შენგელია - ოსმალური დოკუმენტური წყაროები აჭარის შესახებ 1978-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 მუსტაფა ნაიმა - ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ - თურქული ტექსტი ქართული თარგმანით, გამოკვლევითა და შენიშვნებით გამოსაცემად მოამზადა ნოდარ შენგელიამ 1979 - მუსტაფა ნაიმას ცნობები საქართველოს შესახებ -
1981 ნოდარ შენგელია - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის (VI-XVIII სს) შესწავლა საბჭოთა საქართველოში 1981-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ნოდარ შენგელია - ოსმალური საფინანსო დუკუმენტები XVIII საუკუნის პირველი მესამედის ქუთაისის ციხის შესახებ 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ცისანა აბულაძე, ნოდარ შენგელია - ნამის "საქართველოს დაპყრობის წიგნი" 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -