1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1983-1

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1983-1 - თბილისი - 1983

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169172

სარჩევი
  • მერი ინაძე - ჰერაკლიდეს "ფასისელთა პოლიტიკის" განმარტებისათვის
  • გიორგი მაჭარაძე - ქართლ-კახეთის სამეფოს პოლიტიკური ურთიერთობანი აზერბაიჯანულ სახანოებთან XVIII ს-ის 60-80-იან წლებში
  • ნანა გელაშვილი - მაჰმუდ ნათანზის ცნობები საქართველოს შესახებ
  • ირაკლი ჯანდიერი - მიქელ მთავარანგელოზის ხატი სოფ. სუფის წმ. გიორგის ეკლესიიდან
  • ვალერი ვაშაკიძე - სტრაბონის "გეოგრაფიის" XI, 3, 6-ის წყაროს საკითხისათვის
  • ნოდარ შენგელია - ოსმალური საფინანსო დუკუმენტები XVIII საუკუნის პირველი მესამედის ქუთაისის ციხის შესახებ