ბერაძე თამაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 თამაზ ბერაძე - ოდიშის სამთავროს რუკა არქანჯელო ლამბერტის მიხედვით 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 თამაზ ბერაძე - დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთი გეოგრაფიული ადგილის ლოკალიზაციისათვის 1974-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 თამაზ ბერაძე - ლეჩხუმის ისტორიული გეოგრაფიიდან 1976-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 თამაზ ბერაძე - დასავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 თამაზ ბერაძე - საქართველოს საზღვაო ვაჭრობის ისტორიიდან XIII-XV სს. 1983-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 თამაზ ბერაძე - საზღვაო ვაჭრობის ორგანიზაცია შუა საუკუნეების საქართველოში 1985-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი