ათანელიშვილი ლილი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1973 ლილი ათანელიშვილი - ქართულ ხელნაწერთა რამდენიმე კრიპტოგრამის შესახებ 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი
1978 ლილი ათანელიშვილი - ერთი კრიპტოგრამული იამბიკოს შესახებ 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი

სტატიები ლილი ათანელიშვილზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1981 ციალა ქურციკიძე - ლილი ათანელიშვილი (ნეკროლოგი) 1981 - მრავალთავი - ტომი IX ტექსტი