1955 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი V


სრული სათაური:
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები (A) კოლექცია - ალექსანდრე ბარამიძის რედაქციით - ტომი V - შეადგინა ლილი ქუთათელაძემ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი - 1955 წ.


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268217