1975 - მრავალთავი - ტომი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1975 - მრავალთავი - ტომი IV


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი IV - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1975


რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ცაცა ჭანკიევი - ვანის, ლაბსყალდისა და ეჩმიაძინის ოთხთავთა მიმართებისათვის
 • ელენე მეტრეველი - გადამწერსა და მხატვარს შორის შრომის განაწილების საკითხისათვის ხელნაწერი წიგნის მხატვრული კომპოზიციის შექმნის დროს
 • ლილი ათანელიშვილი - ქართული კრიპტოგრამებიანი გამოცანები
 • თამილა მგალობლიშვილი - ალექსანდრე კვიპრელი მონაზვნის ჯვრის საკითხავი - "მოქცევაი ქართლისაი"-ს ერთ-ერთი წყარო
 • М. А. Шанидзе - Некоторые сведения Ефрема Мцире о грузинской и греческой филологии
 • ნიკოლოზ ჯანაშია - "შუშანიკის წამების" ანტონისეული რედაქცია
 • ლილი ქუთათელაძე - დავით რექტორისეული ანთოლოგია 1821-1823 წწ.
 • მაია მამაცაშვილი - "ვის ო რამინი" - ქართული რომანი
 • ელისო აბრამიშვილი - ლეგენდარულ-ზღაპრული ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედებაში
 • უჩა ცინდელიანი - Κατά წინდებულის ეკვივალენტები "მეფეთა" წიგნების ქართულ თარგმანში
 • ზურაბ სარჯველაძე - ქართული სალიტერატურო ენა და ქართველური ენები
 • ელენე მეტრეველი - ნავ-ყვარყვარეს უცნობი დოკუმენტი
 • მიხეილ ქავთარია - XVII-XVIII სს. ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (6. რომანოზ ერისთავის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა, 7. ნიკოლოზ მაღალაშვილის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა)
 • ცისანა აბულაძე - ორი ფირმანი ერასტი მდივანბეგს
 • ნანა ყანჩაველი - "დაღესტნისა და ჩაჩნეთის დაცემა ოსმალოთა წაქეზებით 1294 წელს"
 • ელენე ცაგარეიშვილი - თომა არწრუნისა და ანონიმი ისტორიკოსის ცნობები საქართველოს შესახებ
 • თამილა მგალობლიშვილი - მ. ვან ესბროკის გამოკვლევები ქართულ "მრავალთავებზე"
 • რუსუდან გვარამია - B. OUTTIER, LES ENSEIGNEMENTS DES PERES, UN RECUEIL GEORGIEN TRADUIT DE L'ARABE, BEDI KARTLISA, REVUE DE KARTVELOLOGIE, XXXI, 1973, p.36-47
 • ლამარა ქაჯაია - ხელნაწერთა ინსტიტუტში შემოსული ახალი მასალა