მგალობლიშვილი თამილა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1976 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.2 ტექსტი
2001 თამილა მგალობლიშვილი - IV-X საუკუნეების საქართველოში მიმდინარე რელიგიური პროცესები 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 თამილა მგალობლიშვილი - ქართველ მეცნიერთა ექსპედიცია წმინდა მიწაზე 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი
2003 თამილა მგალობლიშვილი - ჯვრის მონასტერი 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი
2005 თამილა მგალობლიშვილი - უცნობი ქართული მონასტერი წმ. მიწაზე 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი