2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 4

სრული სათაური:

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ჟურნალი "ACADEMIA" - ნომერი 4 - თბილისი 2003

რესურსები ინტერნეტში:

http://www.amsi.ge/academia/04/acad04.html

შინაარსი