გაგოშიძე იულონ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2003 იულონ გაგოშიძე - წმინდა მიწაზე ქართული სიძველეების არქეოლოგიური გათხრების პერსპექტივები 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი
2003 იულონ გაგოშიძე - კათალიკოს დომენტი III-ის საბეჭდავი 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი