გაგოშიძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1984 გიორგი გაგოშიძე - XIII ს-ის დარბაზული ეკლესია ქვემო ქართლიდან 1984-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 გიორგი გაგოშიძე - ქართველ მლოცველთა წარწერები იერუსალიმის უფლის საფლავის კარიბჭეზე 1992-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2003 გიორგი გაგოშიძე - წმინდა მიწის ქართული წარწერები 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი
2005 გიორგი გაგოშიძე - უმლეიზუნის ქართული წარწერა 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2014 თემო ჯოჯუა, გაგოშიძე გიორგი - ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი