ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1993 ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - არტოზანის წმ. შიოს ეკლესია 1993-3-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2003 ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, დავით ხოშტარია - ქართველთა აღმშენებლობა წმინდა მიწაზე 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი