1993-3-4 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1993-3-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1993-3-4 - თბილისი - 1993

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178427

სარჩევი