აბულაძე ქეთევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1993 ქეთევან აბულაძე - საქართველოში ებრაელთა ჩამოსახლების ისტორიიდან 1993-3-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი