ჯღამაია ლალი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - I ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლილი ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1978 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი I ტექსტი
1979 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - II ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ც. ჭანკიევმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1979 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი II ტექსტი
1987 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ 1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III -
2017 მიხეილ ქავთარია, ლალი ჯღამაია-გრიგოლია - ათონის ივირონის მონასტრის სამწიგნობრო სკოლის ისტორიიდან 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი