1978 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - ტომი I


სრული სათაური:
ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - I ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლილი ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1978 წ.
რედაქტორი:
ელენე მეტრეველი


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268226