1979 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - ტომი II


სრული სათაური:
ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - II ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ც. ჭანკიევმა და ლ. ჯღამაიამ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1979 წ.
რედაქტორი:
ელენე მეტრეველი


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268227