ტაიარი მურთაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
19821 მურთაზ ტაიარი - ირან-ოსმალეთის კონფლიქტები და სასაზღვრო გამიჯვნის პირველი ცდები 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი