კიკნაძე მარინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 მარინე კიკნაძე - ტერმინ "ჯალალის" მნიშვნელობისათვის XVII-XVIII საუკუნეების ქართულ წერილობით ძეგლებში 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი