1942 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1942 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი IV - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახ. - თბილისი - 1942


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266412


შინაარსი