ინაძე მერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1953 მერი ინაძე - Прокопий из кесарии "Война с Готами" 1953 - მიმომხილველი - III -
1955 მერი ინაძე - შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მოსახლე ტომთა ისტორიისათვის (ჰენიოხები) 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1960 მერი ინაძე - ანტიკური ხანის შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობის საკითხისათვის 1960-2 - მაცნე ტექსტი
1963 მერი ინაძე - ანტიკური ხანის კოლხეთის ქალაქები 1963-4 - მაცნე ტექსტი
1983 მერი ინაძე - ჰერაკლიდეს "ფასისელთა პოლიტიკის" განმარტებისათვის 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 მერი ინაძე - ძველი აფხაზეთის ეთნო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1992-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 მერი ინაძე - ძველი აფხაზეთის ეთნო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები - 2 1992-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი