1960-2 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1960-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1960-2 - თბილისი - 1960

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162923

სარჩევი
  • დავით კაციტაძე - ფ. გორგიჯანიძის თხზულებისა და "ქართლის ცხოვრების" გაგრძელებათა XVI-XVII საუკუნეების სპარსული წყაროები
  • მერი ინაძე - ანტიკური ხანის შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობის საკითხისათვის
  • თეიმურაზ მიქელაძე - ქართველი ტომებისა და ბერძნული სამყაროს ურთიერთობის გენეზისისათვის
  • მზია ლეკვეიშვილი - მემამულეთა სასამართლო უფლებამოსილების საკითხისათვის XVII-XVIII სს. აღმოსავლეთ საქართველოში
  • გივი მიქაძე - ზურაბ და გრიგოლ წერეთლების კრიპტოგრაფიული წერილები