ბახტაძე მიხეილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2008 მიხეილ ბახტაძე - ჯაყელთა საგვარეულოს ისტორია XI-XV საუკუნეებში - ტექსტი
2011 მიხეილ ბახტაძე - კიდევ ერთხელ თამარ მეფის გარდაცვალების თარიღის შესახებ 2011 - საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - II ტექსტი
2011 მიხეილ ბახტაძე - ერთიანი ქართული სამეფოს ორად გაყოფის შესახებ XIII საუკუნის შუახანებში 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი
2011 მიხეილ ბახტაძე - გენერალ ლუდენდორფის ერთი წერილის შესახებ 2011 - საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - III ტექსტი
2011 მიხეილ ბახტაძე - რამდენიმე მოსაზრება საქართველოში ათაბაგის „ჴელის“ შემოღებასთან დაკავშირებით 2011 - საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IV ტექსტი
2012 მიხეილ ბახტაძე - რამდენიმე მოსაზრება 1125 წლის ანდერძის შესახებ 2012 - გიორგი ნადირაძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული ტექსტი
2012 მიხეილ ბახტაძე - ბაღვაშთა და ორბელთა ნათესაობის შესახებ 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2014 მიხეილ ბახტაძე - მანუჩარ II ჯაყელი 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი