მაჩაბელი კიტი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 კიტი მაჩაბელი - XIII-XIV საუკუნეების იტალიური ხელოვნების ძეგლი ზემო სვანეთში 1960-1 - მაცნე ტექსტი
1962 კიტი მაჩაბელი - Две серебрянные чаши из Армази 1962-3 - მაცნე ტექსტი
1968 კიტი მაჩაბელი - აშოტ კუხის რელიეფი ტბეთიდან 1968-5 - მაცნე ტექსტი
2014 კიტი მაჩაბელი - ვახტანგ ბერიძე - 100 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი