დუმბაძე მალხაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1980 მალხაზ დუმბაძე - ვასალიტეტი XI-XII საუკუნეების საქართველოში 1980-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 მალხაზ დუმბაძე - ვასალიტეტი საქართველოში XIII-XIV სს-ში (ქართულ-ევროპული ვასალიტეტის შედარებითი შესწავლის ცდა) 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -