1985-4 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1985-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1985-4 - თბილისი - 1985

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169184

სარჩევი
  • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ბექასა და აღბუღას სამართლის ჩვენამდე მოღწეული ნუსხების ურთიერთმიმართებისა და ზოგიერთი მუხლის განმარტებისათვის
  • მარინე ქადაგიძე - ქრონოლოგიის საკითხები თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულებაში
  • ვალერი ვაშაკიძე - შინაპოლიტიკური ბრძოლის ისტორიიდან ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების თავდაპირველ ეტაპზე
  • ანრი ბოგვერაძე - ძიებანი V ს-ის საქართველოს ისტორიიდან