ქადაგიძე მარინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1985 მარინე ქადაგიძე - ქრონოლოგიის საკითხები თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულებაში 1985-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 მარინე ქადაგიძე - "ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი" და მისი ტექსტის აღდგენის მეთოდი 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -