ვაშაკიძე ვალერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 ვალერი ვაშაკიძე - სტრაბონის "გეოგრაფიის" ერთი ადგილის გაგებისათვის 1982 - თსუ შრომები - ტ.227 ტექსტი
1983 ვალერი ვაშაკიძე - სტრაბონის "გეოგრაფიის" XI, 3, 6-ის წყაროს საკითხისათვის 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 ვალერი ვაშაკიძე - შინაპოლიტიკური ბრძოლის ისტორიიდან ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების თავდაპირველ ეტაპზე 1985-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ვალერი ვაშაკიძე - ძველი ბერძნული წყაროების მნიშვნელობა კოლხეთის ისტორიის შესწავლისათვის 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -