პაპუაშვილი თენგიზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 თენგიზ პაპუაშვილი - ჰერეთ-ალბანეთის ისტორიიდან 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1963 თენგიზ პაპუაშვილი - სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის საკითხებისადმი 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1967 თენგიზ პაპუაშვილი - IX-XII სს. ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან 1967-3 - მაცნე ტექსტი
1967 თენგიზ პაპუაშვილი - IX-XII სს. ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან - II 1967-4 - მაცნე ტექსტი
1978 თენგიზ პაპუაშვილი - იაკობ ცურტაველის "მარტვილობაი შუშანიკისა" 1978-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 თენგიზ პაპუაშვილი - დავით აღმაშენებლის ეპოქაში საქართველოს ფეოდალურ ურთიერთობათა განვითარების საკითხები 1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი