ქიქოძე მანანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 მანანა ქიქოძე - ქართლის სათავადოების ისტორიიდან მე-15-18 სს 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1965 მანანა ქიქოძე - ვაჭრობა XVIII საუკუნის I მეოთხედის ქართლის სამეფოში 1965-1 - მაცნე ტექსტი
1986 მანანა ქიქოძე - ვახტანგ VI-ის დროინდელი ქართლის მოხელეთა საკითხისათვის 1986-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 მანანა ქიქოძე - ბაქარ ბაგრატიონის ახელმწიფოებრივ-საზოგადოებრივი მოღვაწეობა 1992-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი