გელაშვილი ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1977 ნანა გელაშვილი - დაუდ-ხანისა და თეიმურაზ I-ის აჯანყება ისქანდერ მუნშის თხზულების "გაგრძელების" მიხედვით 1977-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 ისქანდერ მუნში - "აბასის ქვეყნის დამამშვენებელი ისტორიის გაგრძელება" : ცნობები საქართველოს შესახებ - სპარსულ ტექსტს გამოკვლევა, ქართული თარგმანი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ნ. გელაშვილმა 1981 - ისქანდერ მუნში - აბასის ისტორიის გაგრძელება -
1983 ნანა გელაშვილი - მაჰმუდ ნათანზის ცნობები საქართველოს შესახებ 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 ნანა გელაშვილი - სიმონ მეფე ყიზილბაშთა ტყვეობაში ჟურნალი "ცისკარი" - 1984 წ. № 6 ტექსტი
1984 ნანა გელაშვილი - ცნობები საქართველოს შესახებ სპარსულ ისტორიულ თხზულებაში "ალამარაი-ე შაჰ ისმაილ" 1984-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ნანა გელაშვილი, ი. პავლოვა - К вопросу о назначении Ростом-хана на картлийский престол 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 ნანა გელაშვილი - სეფიანთა ირანისა და საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (ყადი აჰმედ ღაფარის ცნობათა შუქზე) 1989-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 სამი სპარსული წყარო XVI საუკუნის საქართველოს შესახებ - სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ნანა გელაშვილმა 1990 - სამი სპარსული წყარო XVI საუკუნის საქართველოს შესახებ -
1993 ნანა გელაშვილი - ერთხელ კიდევ როსტომ-ხანის ქართლში გამეფების საკითხისათვის 1993-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2012 ნანა გელაშვილი - ირან-საქართველოს ურთიერთობები შაჰ სეფი I-ის ზეობის ხანაში 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი