1978 - თსუ შრომები - ტ.186

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.186

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.186 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1978 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n26/shromebi_t186/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • ვიტალი ჩოჩიევი - მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველი ნახევრის ფრანგული დიპლომატიური კორესპონდენციის მიხედვით
  • მანანა გაბაშვილი - შავი ზღვა ქართული წყაროების მიხედვით
  • კარლო კუცია - XVIII საუკუნის სომხური ქრონიკის ცნობები საქართველოს შესახებ