კუცია კარლო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 კარლო კუცია - "თაზქირათ ალ–მულუქის" ცნობები საქართველოს შესახებ 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1972 კარლო კუცია - ისფაჰანის ქართველი ტარუღები (1618-1722) 1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II -
1972 კარლო კუცია - აღმ. ამიერკავკასიის ამქრული ორგანიზაციების ისტორიიდან XVI-XVIII ს-ის პირველ ნახევარში 1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II -
1974 არაქელ დავრიჟეცის ცნობები საქართველოს შესახებ - თარგმანი, შესავალი და კომენტარები კარლო კუციასი 1974 - არაქელ დავრიჟეცის ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1976 კარლო კუცია - გრიგორ დარანაღცის ცნობა სიმონ I-ის სტამბოლში ტყვეობის შესახებ 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1978 კარლო კუცია - XVIII საუკუნის სომხური ქრონიკის ცნობები საქართველოს შესახებ 1978 - თსუ შრომები - ტ.186 ტექსტი