1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II

სრული სათაური:

მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აღმოსავლეთმცოდნების ინსტიტუტი - რედაქტორი ვალერიან გაბაშვილი - გამომცემლობა "მეცნიერება" - თბილისი - 1972 - 186 გვ.

შინაარსი
  • ვ. გაბაშვილი - ადრეფეოდალური ხანის ახლოაღმოსავლური ქალაქი - გვ.5-21
  • გ. ჯაფარიძე - ქართული მეტროლოგიის ისტორიიდან (მცირე ერთეულები ქართულ წონით სისტემაში) - გვ.32-45
  • მ. სვანიძე - მუსტაფა სელანიქის "ისტორიის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის - გვ.59-63
  • ვ. გაბაშვილი - უნდილაანთ ფეოდალური სახლი XVI-XVII სს. ირანში (ქართული წყაროების მიხედვით) - გვ.64-84
  • რ. ბურჭულაძე - ირანის აგრესიული პოლიტიკის ეკონომიური წინამძღვრები კახეთის სამეფოს წინააღმდეგ XVI-XVII საუკუნეებში - გვ.85-92
  • კ. კუცია - ისფაჰანის ქართველი ტარუღები (1618-1722)
  • კ. კუცია - აღმ. ამიერკავკასიის ამქრული ორგანიზაციების ისტორიიდან XVI-XVIII ს-ის პირველ ნახევარში