1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I

სრული სათაური:

საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნების ინსტიტუტი - რედაქტორი ვ.გაბაშვილი - გამომცემლობა "მეცნიერება" - თბილისი - 1976 - 125 გვ.

შინაარსი