გოჩოლეიშვილი დიტო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1975 დიტო გოჩოლეიშვილი - იერუსალიმის ჯვარის მონასტრის ისტორიიდან 1975-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 დიტო გოჩოლეიშვილი - იბნ ად-დავადარი 1312/13 წლის ქართველთა ერთი ლაშქრობის შესახებ 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1977 დიტო გოჩოლეიშვილი - საქართველო ეგვიპტის ურთიერთობის ისტორიიდან (XIV საუკუნის I ნახევარი) 1977 - თსუ შრომები - ტ.184 ტექსტი
1978 დიტო გოჩოლეიშვილი - საქართველო მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა შუქზე XIII-XIV საუკუნეებში 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 დიტო გოჩოლეიშვილი - არაბული წყაროების "ქართველთა უფლისწული" (XIV ს-ის 80-90-იანი წლები) 1985-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1988 XIV-XV სს. არაბი ისტორიკოსების ცნობები საქართველოს შესახებ - არაბულიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო დიტო გოჩოლეიშვილმა 1988 - XIV-XV სს. არაბი ისტორიკოსების ცნობები საქართველოს შესახებ -