1977 - თსუ შრომები - ტ.184

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.184

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.184 (ისტორია. ხელოვნებათმცოდნეობა. ეთნოგრაფია) - 1977 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n26/shromebi_184_ist/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • Степаненко В. П. - Борьба за Апахуник и состав первой таосско-анийской коалиции (90-е гг. X в.)
  • მ. სურგულაძე - ინგლისური ცნობები საქართველოს შესახებ XII საუკუნიდან XIX საუკ.შუა წლებამდე
  • დიტო გოჩოლეიშვილი - საქართველო ეგვიპტის ურთიერთობის ისტორიიდან (XIV საუკუნის I ნახევარი)
  • ზურაბ კუტალეიშვილი - ნაოსნობის ისტორიისათვის დასავლეთ საქართველოში