გაბაშვილი მანანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1973 მანანა გაბაშვილი - დასავლეთ საქართველოს ქალაქები XI-XII საუკუნეებში 1973-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 მანანა გაბაშვილი - "ვეფხისტყაოსნის" ურბანისტიკული ტერმინოლოგიიდან (ხანაგა) 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1978 მანანა გაბაშვილი - შავი ზღვა ქართული წყაროების მიხედვით 1978 - თსუ შრომები - ტ.186 ტექსტი
1981 მანანა გაბაშვილი - საქართველოს სოციალური ისტორიიდან (XII ს.) 1981-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი