ვიტალი ჩოჩიევი - მარტყოფის 1625 წლის აჯანყების გამოძახილი ოსმალეთში

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
სრული აღწერილობა.jpg
Giorgi Saakadze (1626).jpgნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

სტატიის სათაური:

ვიტალი ჩოჩიევი - მარტყოფის 1625 წლის აჯანყების გამოძახილი ოსმალეთში (სულთან მურად IV-ის წერილის მიხედვით)

კრებული:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III - თბილისი - 1971

რესურსები ინტერნეტში:
სტატიის შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია ფერიდუნ ბეგის - "სულთნების მიმოწერის კრებულში" შეტანილი ოსმალეთის სულთან მურად IV-ის წერილი ქურთ ფეოდალებთან, მიწერილი 1625 წლის ქართლის ანტიირანული გამოსვლების შემდეგ.