ვიტალი ჩოჩიევი - კახეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან XVI საუკუნის 60-იან წლებში

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
სრული აღწერილობა.jpgნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

სტატიის სათაური:

ვიტალი ჩოჩიევი - კახეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან XVI საუკუნის 60-იან წლებში

კრებული:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.118 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1967 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n18/shromebi_118_6/index.html#/244

სტატიის შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია ფერიდუნ ბეგის - "სულთნების მიმოწერის კრებულში" შეტანილი 1562-1564 წწ. ოსმალეთის სულთან სულეიმან I-ის წერილი ლევან კახეთის მეფეს.