2014-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
მაცნე - 2014-2.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
მაცნე - ისტორიის სერია - 2014-2
სრული სათაური:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 2014-2 - თბილისი - 2014
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178469
სარჩევი
  • ნინო ჯაველიძე - ეთნონიმების "აბაზგი" და "აბაზა" რაობის საკითხი ბერძნულ-რომაული და სომხური წყაროების მიხედვით - II
  • თემურ თოდუა - მოსინოიკების პროქსენოსი
  • არჩილ ჩაჩხიანი - თვითგამოცხადებული "სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიის დემოკრატიული რესპუბლიკის" შექმნის იდეოლოგიურ-პოლიტიკური წანამძღვრები
  • ჯუანშერ ვათეიშვილი - პეტრე დიდის წარმომავლობის საკითხისათვის - II
  • გონელი არახამია - ღირსშესანიშნავი წიგნი საქართველოს სამხედრო ისტორიაში ("საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები", ტ.1. 2013 წ. 513 გვ.)