თოდუა თემურ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1983 თემურ თოდუა - Политика Фарнака I Понтийского в Причерноморье 1983 - თსუ შრომები - ტ.243 ტექსტი
1991 თემურ თოდუა - არიანეს "პერიპლუსის" Όρμος და λίμην ტერმინების განმარტებისათვის 1991-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2009 თემურ თოდუა - დიოსკურია-სებასტოპოლისი რომაულ ეპოქაში (რომაული გარნიზონების ჩადგომის დროისა და სტატუსის საკითხისათვის) 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2014 თემურ თოდუა - მოსინოიკების პროქსენოსი 2014-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი