ვათეიშვილი ჯუანშერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 ჯუანშერ ვათეიშვილი - Из истории грузино-русского боевого содружества против иранской агрессии (Какабетское сражение 1800 г.) 1972-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 ჯუანშერ ვათეიშვილი - ქართული ნაბეჭდი წიგნის ისტორიულ სათავეებთან 1979-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 ჯუანშერ ვათეიშვილი - ქართული სტამბის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი 1981-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ჯუანშერ ვათეიშვილი - По следам Никифора Ирбаха (О грузинском посольстве 1627-1628 годов в Испанию) 1991-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ჯუანშერ ვათეიშვილი - По следам Никифора Ирбаха (Ормузский регион в политических интересах восточногрузинских царств Картли и Кахети) 1991-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ჯუანშერ ვათეიშვილი - По следам Никифора Ирбаха (План Теймураза I о "крестовом походе" против Турции) 1991-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 ჯუანშერ ვათეიშვილი - По следам Никифора Ирбаха (Краткий комментарий к политическим итогам посольства Никифора Ирбаха в Испанию 1992-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2013 ჯუანშერ ვათეიშვილი - პეტრე დიდის წარმომავლობის საკითხისათვის 2013-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ჯუანშერ ვათეიშვილი - პეტრე დიდის წარმომავლობის საკითხისათვის - II 2014-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი