1972-4 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1972-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1972-4 - თბილისი - 1972

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/168987

სარჩევი
  • ჯუანშერ ვათეიშვილი - Из истории грузино-русского боевого содружества против иранской агрессии (Какабетское сражение 1800 г.)
  • ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - კრიტიკისათვის
  • З.М. Буниятов - Материалы по истории Грузии в сочинении Кутб ад-Дина ал-Йунини "Зайл "Мират аз-заман"
  • თინათინ ქუთელია - ზაგემში მოჭრილი მონეტები
  • ვალერი სილოგავა - ქართული სამართლის ძეგლები დასავლეთ საქართველოს ლაპიდარულ წარწერებში