1982-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1982-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1982-2 - თბილისი - 1982

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169166

სარჩევი
  • ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი ისტორიიდან XVI საუკუნის 50-60-იან წლებში
  • მარინე ჩხარტიშვილი - წყაროების მითითების წესი ლეონტი მროველის თხზულებებში
  • ზაზა სხირტლაძე - ღვთისმშობლის ცხოვრების აპოკრიფული ციკლი ბერთუბნის ტაძრის მოხატულობაში
  • თინათინ ყაუხჩიშვილი - წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა
  • ვალერი სილოგავა - Новые материалы по истории грузино-болгарских взаимоотношений
  • ოლღა სოსელია - ცხოვრება საქართველოისა (პარიზის ქრონიკა), ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გიული ალასანიამ, თბილისი 1980, გვ. 172 (რეცენზია)