"ამირანი" - 2017 - ნომერი 29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
ჟურნალი "ამირანი" - 2017 - XXIX
სრული სათაური:
ჟურნალი "ამირანი" - კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე- ნომერი 29 - თბილისი - 2017
რესურსები ინტერნეტში:
http://www.caucasology.com/amirani.php?cat=29
შინაარსი