გოგოლიშვილი ოთარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2018 ოთარ გოგოლიშვილი - XIX საუკუნის ბათუმის საქალაქო ცხოვრების ისტორიიდან 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი