ღვაბერიძე ციალა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1979 ციალა ღვაბერიძე - რამდენიმე ნუმიზმატიკური ტერმინის შესახებ XIII-XIV სს. ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით 1979-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2009 ციალა ღვაბერიძე - როდის გარდაიცვალა მეფე თამარი 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2012 ციალა ღვაბერიძე - ვახტანგ III-ის გამეფების თარიღისათვის 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2018 ციალა ღვაბერიძე - ერთიანი საქართველოს სამეფოს სახელმწიფო დროშის შესახებ 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი