ჩაგუნავა რაულ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1999 რაულ ჩაგუნავა - იშხნის ტაძრის ერთ-ერთი ფრესკული წარწერის დათარიღებისათვის 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 რაულ ჩაგუნავა - "მოქცევაჲ ქართლისაჲს" ქრონოლოგიისათვის 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 რაულ ჩაგუნავა - "აბო ტფილელის მარტვილობის" განსხვავებული თარიღების წარმომავლობის საკითხისათვის 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 რაულ ჩაგუნავა - 739 წლის ფრესკული წარწერის ერთი ადგილის გაგებისათვის 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 რაულ ჩაგუნავა - დავით აღმაშენებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ბოლო ოთხწლეულის ქრონოლოგიისათვის 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი