ფოფხაძე მერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2003 მერი ფოფხაძე - ბარონ ალექსანდრე პავლეს ძე ნიკოლაის საქართველოში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 მერი ფოფხაძე - XIX საუკუნის ცნობილი ქართველი ქალები 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 მერი ფოფხაძე - XIX საუკუნის ცნობილი ქართველი ქალები: ალექსანდრა ორბელიანი-მელიქიშვილისა 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი