2015 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V

სრული სათაური:

"პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი V - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: დარეჯან კლდიაშვილმა, ნანა მშვიდობაძემ, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ - ტომი შეადგინა და რედაქცია გაუკეთა მზია სურგულაძემ - თბილისი 2015

რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/229874